top of page

GITMF SCORE BOARD

Top Performers

MEMORABLE PERFORMERS

Gayathri
Sreelatha
Chitra
WhatsApp%20Image%202020-06-14%20at%2010.
Suji
Arjun
Sundari
IMG-20191212-WA0004
Samya
Dharini
Sneha
Livia
Satesh
Karthik
Ragavendra
15203124_1179690665400794_82906435554469
Murali
Gayathri
Arathi
Varsha
new
Madurekha
Ramya
Jhanavi
WhatsApp Image 2020-06-19 at 11.10
Rakesh
Rajesh
Chitra
Afina
Koushik
Nagaraj
Saravanan
Tharanginee
Durga
Ragavendran
Bhargavi
Gayathri
Balasubramaniam
Neeraja
Jairaj
Bhanurekha
Ajay
Dharshini
Subalakshmi
Sasibhanu
Sudha
Seetha
Kamesh
Rekha
Roshini
Vinitha
Subin
Jeraldi James
Vikram
Sriram
Hariharakrishnan
bottom of page